tisdag 23 mars 2010

Återbesök på kommunens rehabenhet

I torsdags var jag på återbesök i verkligheten. Nu var det dags att besöka Gävle kommuns rehabenhet, som jag även besökte januari 2009. Vi pratade om de åsikter vi har samlat på oss ifrån alla våra besök inom kommunal äldreomsorg. En viktig fråga som är återkommande är bristen på samarbete mellan kommunerna och landstinget. Det är viktigt att människor med behov av hjälp får det oavsett om det är kommunens eller landstingets ansvar. Här har vi politiker ett stort ansvar att lösa dessa samarbetsproblem, hur svårt kan det vara. En del av de saker som vi pratade om vid förra besöket har under det senaste året blivit bättre. Till exempel ar de äldre på boenden har nu två maträtter att välja bland, vilket är bra. Man anser även att verksamheterna har blivit mer individanpassade, vilket är mycket positivt. Vi vet även att Gävle kommun kommer starta med LOV när det gäller hemtjänsttjänster, vilket är positivt och kommer ge brukarna stora möjligheter att påverka den hjälp man får. Det gör att även kommunen måste bli bättre på detta för att klara av konkurrensen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar