onsdag 10 mars 2010

Bollnäs sjukhus räddat!

Idag presenterar landstinget underlagen för upphandling av verksamheten på Bollnäs sjukhus. Processen har tagit väldigt lång tid, den påbörjades 12 februari 2008 när vår budget röstades igenom i fullmäktie under stor turbulens och ännu är det inte klart. Planerad datum för den nye aktören är satt till 1/2-2011. Idag publiceras underlagen och om ett par månader vet vi hur stort intresset från entreprenörerna har är. Vi har från början försökt få till en bred samsyn mellan socialdemokraterna och Samverkan Gävleborg, för att på så sätt garantera en långsiktig hållbar lösning som är oberoende av vilken majoritetskonstallation som tar över efter valet i höst. Samtidigt är det viktigt med en bred samsyn för att få ett så stort intresse som möjligt för de tilltänkta entreprenörerna som vi vill ska lägga anbud. Tyvärr var inte intresset så stort i början, men har under den senaste månaden ökat. Efter ett par sittningar har vi nu kommit fram till ett underlag som vi i stort sett är överens om. Från början ville majoriteten ha ett omsättnignskrav som innebar att endast stora multinationella företag hade möjlighet att lägga anbud, vi fick nu till det så att även mindre lokala aktörer ges denna möjlighet. I det första utkstet från majoriteten fanns det även öppningar som innebar att man kunde flytta verksamhet från Bollnäs till andra enheter, vilket nu i praktiken är stoppat. Det som återsåt nu där vi inte kan komma överens är huruvida man ska få ta in patienter som betalas av försäkringsbolag och hur långt avtalstiden ska vara. Vi vill att detta avtal ska utformas som avtal brukar göra genom att om man inte säger något så förlängs avtalet automatiskt två år, medan s-c-mp vill att om man inte säger något så upphör avtalet efter fem år. Detta visar på att vi ser ett mer långsiktigt avtal än vad majoriteten gör.

Nu är i alla fall ytterligare ett steg tagit för en bra och långsiktig lösning för verksmaheten på Bollnäs sjukhus, äntligen!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar