måndag 8 mars 2010

Dagens landstingstyrelse startade 0800 med förmöte och slutade 1830. Det var mycket informationer och ett par beslutsärenden. Vi beslutade om underlagen för upphandlingen av Bollnäs sjukhus som kommer offentliggöras på onsdag eftermiddag. Det var även en del diskussioner om landstingets yttrande över den JO anmälan som en läkare har gjort över hanteringen av den strategiska planen. Jag hade förhoppningen att man efter förra landstingstyrelsen, där vi förklarade för tjänstemännen hur vi politiker såg på saken, skulle skriva om yttrandet men dagens handling hade i stort sett samma formuleringar som förra gången. Det är anmärkningsvärt hur landstingsmajoriteten väljer att hanterar detta ärende, där man beskriver verskamhetschefens bedömningar av en enskild anställd. Landstingstyrelsen ska inte gå in och ta ställning om vad som har sagts och inte mellan en verksamhetschef och en enskild anställd. Detta påvisar ännu en gång att landstinget behöver en ny politisk ledning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar