fredag 12 mars 2010

Möte i industristaden Eskilstuna

Har nu vart i Eskilstuna två dagar, man får verkligen se världen som landstingsråd. Ett par gånger per år träffas politiker och tjänstemän från de 7 län som samarbetar i vår sjukvårdsregion. Vi har fått en del redovisningar om arbete som pågår inom det regionala samarbetet. Bl.a. fick vi i går kväll en presentation om det samarbete som andra landsting har när det gäller varuförsörjning, d.v.s. det är några landsting som gemensamt köper förbrukningsartiklar till sina verksamheter. Man ville gärna påvisa fördelar och hur mycket man sparar åt landstingen genom detta samarbete. Man kunde visa hur kostnaden för dessa artiklar sjunker för varje år. Det intressanta vore att jämföra deras inköpspriser med våra egna i landstinget Gävleborg. Den gemensamma middagen igår kväll avnjöts på Munktells museum, ett museum med gamla traktorer. Det kändes bra att jag själv inte kände igen någon modell eller fabrikat, vilket många andra gjorde.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar