onsdag 31 mars 2010

Vi moderater litar på våra samarbetspartier

På ledarsidan i Helsingetidningarna idag beskriver Fredrik Jarl centerns agerande i landstingspolitiken. Han ifrågasätter seriositeten hos sjukvårdspartiet, vilket är märkligt. Inför valet 2006 hade sjukvårdspartiet samma inställning i sakfrågorna, vilket då inte var något problem för centern. Inför budget 2009 ville centern höja skatten, och man har höjt den även inför 2010 (helt i onödan). Vi moderater har tillit till våra samarbetspartier och kommer motverka alla former av skattehöjningar, vilket vi vet inte leder till någon bättre sjukvård. Vi har idag Sveriges högsta landstingskatt, men vi ligger sämst till i öppna jämförelser. Däremot måste landstinget Gävleborg successivt sänka skatten för att kunna bli ett attraktivt län.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar