fredag 19 mars 2010

När ska s inse problemen på Gävle sjukhus?

Under flera år har läget på Gävle sjukhus vart kritiskt när det gäller överbeläggningar. Allt som ofta hör vi om patienter som ligger i korridorerna och som är utlokaliserade på andra vårdavdelningar. Nu är läget så pass akut att man har tvingats öppna en hel ny vårdavdelning. Majoriteten väljer tyvärr att blunda för problemet. I årsredovisningen för såväl 2008 och som 2009 kan vi läsa att man ”statistiskt” inte har några överbeläggningar utan att beläggningarna är jämnt fördelade under året och det finns marginaler. Jag har vid flera tillfällen påtalat bristen i verklighetsbeskrivningen från majoriteten, men möts ständigt med oförstående och ignorans. Nu i April ska fullmäktige behandla årsredovisning för 2009, då kommer jag påtalade detta ytterligare en gång. Någon gång måste även socialdemokraterna inse problemen och försöka göra något åt det.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar