onsdag 10 mars 2010

Vart är det politiska ledarskapet

Följetången om landstingets personalpolitik fortsätter, se GD och HT. Vi får höra hur både den politiska ledningen och den högsta tjänstemannaledningen slingrar sig för att ta sig ur detta trängda läge. När frågan var uppe i måndags på landstingstyrelsen så var vi alla i oppositionen väldigt kritiska till hanteringen och hur man formulerar sig. Denna hantering och utformning av skrivelsen visar på allvarliga brister i ledarskapet. Landstingstyrelsen ska inte, som majoriteten gör i detta fall, gå in och ta ställning om vad som har sagts och inte sagts mellan en anställd och dennes chef. Vi ska yttra om fakta och inte subjektiva åsikter från verksamhetschefer. Det är inte konstigt att vi har problem med läkarrekrytering när vi hanterar vår personal på detta sätt, vi har de högsta hyrläkarkostnaderna i landet. Det är dags för ett nytt politisk ledarskap, ett ledarskap som lyssnar på personalen och tar tillvara deras engagemang och kunskaper.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar