lördag 6 mars 2010

Vi moderater i länet har haft en arbetsgrupp som har arbetat under det senaste året med att ta fram en sjukvårdspolitisk rapport. Vi har i denna grupp diskturat hur vi kan utveckla vår sjukvårdspolitik lokalt utifrån frågeställningar som "kvalité i vården", "hur bli landstinget en bra arbetsgivare" och "framtidens vårdbehov". Det har vart ett intressant och lärorikt arbete, vi har bl.a. träffat vårdförbundet där vi har diskuterat hur landstinget kan bli bättre som arbetsgivare.
Nu ska detta arbete användas som underlag för vårt lokala landstingsprogram som vi kommer gå till val på. På förbundstämman den 27:e och 28:e mars kommer vi besluta om vårt sjukvårdsprogram.
Utöver det moderat valprogrammet kommer vi inom Samverkan Gävleborg gå fram i valet med ett gemensamt valmanifest. Samverkans valmanifest kommer vi presentera tillsammans i april.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar