tisdag 2 mars 2010

Idag har vi diskuterat hur vi ska upphandla Bollnäs sjukhus. Jag har haft samtal med majoritetens företrädare för att försöka komma överens vilka krav vi ska ställa på en ny entreprenör. Det är bra för sjukhuset i Bollnäs om vi kan hitta ett förslag som både majoritet och opposition kan ställa sig bakom. Vi från Samverkan Gävleborg har haft en del synpunkter på det förslag som har presenterats, men efter en del justeringar så börjar det nu se bra ut. Det är viktigt att vi hittar en långsiktig lösning och som så många som möjligt av partierna ställer sig bakom. Förhoppningen är att landstingstyrelsen kan besluta om underlagen för upphandling på måndag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar