onsdag 21 april 2010

Blir det en annan drift på Bollnäs sjukhus?

Upphandling av Bollnäs sjukhus pågår för fullt. Nu är förfrågningsunderlagen ute hos entreprenörerna. Jag läser med stort intresse på de frågor som de intresserade entreprenörerna ställer och de svar som landstingets tjänstemän skriver. Med så många frågor som kommer in känns det som intresset är stort bland vårdföretagarna, men samtidigt så blir jag orolig för att alla dessa frågor gör att vi inte kommer få in några anbud till slut. Många av svaren måste nu skrivas om och förtydligas. Jag hoppas att alla intressenter får tillfredställande svar på sina frågor och känner att avvägningen mellan risk och möjlighet känns lockande och skickar in anbud.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar