måndag 19 april 2010

Google och 3M, lyckade exempel på ett lyssnande ledarskap

I gårdagens DN är det en intressant ledare som beskriver en ledarskapskultur som präglar framgångrika företag. Detta ledarskap går ut på att man låter personalen styra mer över sin tid och hur arbetet organiseras. Man drar paralleller till hur man nu vill begränsa lärarnas frihet i att utöva sitt arbete, vilket kommer begränsa lärarnas frihet och då minska deras engagemang som sedan försämrar elevernas möjlighet att lära sig. Detta resonemang kan även användas inom sjukvården. Det är bra för oss, som förespråkar ett nytt ledarskap i Landstinget Gävleborg där verksamheterna och personalen får mer makt och vi politiker mindre, att lyfta fram andra goda exempel där detta ledarskap har vart lyckosamt. Ingen kan påstå att inte Google och 3M inte har vart framgångsrika.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar