torsdag 29 april 2010

Moderat återbesök i verkligen.

Idag var det dags att återbesöka specialistmottagningen i Sandviken. Detta är en del i de 1500 besök som moderaterna gör i offentlig sektor. Vi besök och lyssnar på personalen för att på det sättet utveckla den moderata välfärdspolitiken. Jag var på specialistmottagningen i november 2008 och nu gjorde jag ett återbesök för att återmata hur vi moderater har uppdaterat vår politik efter våra samtal. För oss i landstinget Gävleborg finns det större utmaningar. 2008 var man väldigt orolig att verksamheten skulle upphöra, eftersom den hemliga strategiska planen då var högaktuell. Nu är det lugnare eftersom det inte finns ett direkt hot mot Sandvikens sjukhus. Däremot har läget försämrats när det gäller läkarsekreterarna. När man nu har centraliserat dessa personer så tar det mycket längre tid med diktat och mycket av det arbete som de gjorde får nu göras av vårdpersonalen istället.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar