onsdag 7 april 2010

Landstingsekonomin är väldigt ansträngd.

Idag kommenterar jag landstingsdirektörens lön i Gefle Dagblad. Det är landstingstyrelsens presidium där jag ingår som beslutar om direktörens lön. På en direkt fråga från Gefle Dagblad svarar jag på turerna kring detta och hur jag ser på det. Min ingång i dessa diskussioner var att direktören skulle bli utan löneförhöjning för 2009, detta p.g.a. av det svåra ekonomiska läget och den stundade lönerörelsen. Majoritetens förslag var ett påslag på 3000kr/mån (2,6%).Jag gick med på detta till slut med motiveringen att påslaget är lägre än andra avtalsområden inom hälso- sjukvården och att inför 2010 lönerevision skulle det bli noll påslag. Utvärderingen av Landstingsdirektören måste göras av den styrande majoriteten. Jag anser att majoriteten har misslyckats med många av de viktiga frågorna inom landstinget, vilket vi har påpekat många gånger. Exempel på detta är den misslyckade personalpolitiken där konsekvensen är att läkarna flyr landstinget i framförallt Hälsingland och att vi har Sveriges högsta kostnader för hyrläkare. Till detta vet också hur turerna har gått kring den omtalade JO anmälan av en enskild läkare i Hälsingland. Direktören gör det som majoriteten ålägger honom och det är den politiska majoriteten som bär ansvaret för landstingets misslyckande styrning och ledning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar