fredag 9 april 2010

Det är dags att satsa på sjukvård för de äldre

Igår var mina moderatkollegor från riksdagens socialutskott på besök i Gävle. Vi besökte Gävle sjukhus där det Geriatriska kompetenscentret berättade om sin verksamhet. Det är kul att få visa upp och höra om en sådan bra verksamhet. Tyvärr får jag känslan av att den är hotad av dagens majoritet. Vi moderater lyfter fram denna viktiga verksamhet både lokalt och nationellt. När vi kommer till makten i landstinget kommer Geriatriken, med kompetenscentret som nav, få ökade möjligheter och resurser. Vi vet att de äldre kommer bli fler framöver och att de äldre multisjuka förbrukar största delen av sjukvårdens resurser. Kan vi förebygga och minska deras behov av vård finns det stora möjligheter till en bättre vård för de äldre som kostar mindre.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar