måndag 12 april 2010

När ska majoriteten i landstinget våga prioritera bort ickemedicinsk verksamhet?

Idag har den moderata landstingsgruppen träffats. Vi har bl.a. diskuterat de förslag som finns i öppna medicinska prioriteringar. Vi kan konstatera att det är mycket svårt för oss politiker att ta ställning till alla dessa förslag. Det rör sig allt ifrån vilka mediciner som ska användas till höjda patientavgifter och stängning av distriktssköterskemottagningar. Vi måste låta verksamheterna ta hand om de frågor som ligger närmast dem i mötet med patienterna och vi politiker ska ta hand om de frågor som hör hemma hos oss. Att landstinget går igenom en prioriteringsprocess är viktigt och vi har gett vårt stöd till att göra detta. Däremot kommer vi moderater se till att det finns ett patientperspektiv i detta, vilket idag saknas. Vi moderater vill även att det görs en prioritering av allt det landstinget håller på med, såväl sjukvård som administration och kultur. Jag tror inte att detta kommer ske med en sosse-center ledning utan de kommer fortsätta freda kulturen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar