torsdag 15 april 2010

Inga svar från sossarna i landstinget.

På dagens ledare i Helsingetidningarna läser jag socialdemokraternas svar på de frågor som vi ställde från Samverkan Gävleborg. Man förklarar att man går till val som ett eget parti, vilket innebär att väljarna inte kommer få veta vilken politik som kommer genomdrivas ifall det blir en socialistisks majoritet i landstinget. Kommer man samarbeta med kommunister, miljöpartister och eller centern, det får vi inte veta Jag konstaterar att sossarna inte vill se de problem och utmaningar som Landstinget står inför. Man hävdar att vi har låg personalomsättning, vilket stämmer. Däremot att läkarna inom BUP och psykiatrin i Hälsingland flyr landstinget berörs inte. Att kirurgerna på operationscentrum i Bollnäs slutar p.g.a. av landstingets urusla personalpolitik berörs inte. Man hävdar att man satsar på barn och ungdomar, vilket låter konstigt. Att lägga ned BUP i Söderhamn och Sandviken och hänvisa dessa barn till primärvården utan att ge hälsocentralerna förutsättningar för att klara detta är inte att satsa utan att rasera. Att påstå att man har kostnadskontroll när hälso- och sjukvården går med 53mnkr i underskott är också att vilseleda väljarna. Att vi har ett positivt resultat på sista raden beror enbart på att regeringen har gjort ett bra arbete med att minska sjukskrivningarna och gett oss extra stadsbidra.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar