onsdag 28 april 2010

Landstingsledningen nöjd med att vara sämst

Idag presenteras vårdbarometern. Det är en undersökning som mäter hur invånare uppfattar hälso- sjukvården i landet. Där kan vi läsa hur man uppfattar sjukvården i de olika landstingen. På Landstingets Gävleborg hemsida finns en presskommentar om undersökningen där landstingsdirektören säger att sjukvården är ”ganska bra” Han säger även att ”vi fick lite sämre betyg” än genomsnittet på frågan­ om man fick den hjälp man förväntade sig.

Det allvarligt hur man försöker skönmåla dessa undersökningar. Sanningen är att vi är sämst på frågorna ” Har tillgång till den sjukvård jag behöver?”, ” Vilket förtroende har du för vården vid sjukhus?” och ” Fick den hjälp jag förväntat mig - alla sjukvårdsbesök ”

Vi är däremot bäst resultat på frågan ” Har läkaren/ssk tagit upp livsstilsfrågor senaste året?” Samtidigt ligger vi på snitt när det gäller om man har ändrat sin livsstil efter råden. När det gäller betyg på alla besök ligger vi på samma siffror som genomsnittet i landet

Dessa resultat kan man inte vara nöjd med, vi moderater kommer gå till val på att Landstinget Gävleborg ska ha den bästa hälso- sjukvården i landet. Vi kommer inte vara nöjda förrän vi toppar alla mätningar när det gäller vårdbarometer och öppna jämförelser.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar