torsdag 1 april 2010

Moderaterna har den bästa sjukvårdspolitiken

Härom dagen fick vi veta från Sifo vilka frågor som är viktigast i valet. Sifo har mätt vilka frågor som är viktigast och vem som har den bästa politiken. Den allra viktigaste frågan är jobben och där har Moderaterna och Alliansen den bästa politiken anser väljarna. Det visar att den förda politiken har både vart lyckosam och uppskattad. Som nummer två anser väljarna att vården är viktigast, och tyvärr anser man att socialdemokraterna har den bästa politiken. Det är intressant att man har uppfattningen att de röd-gröna kan lösa sjukvårdens utmaningar på bästa sätt. Ett exempel på en lyckad borgerlig politik är satsningarna man har gjort på att korta köerna. De gamla s märkta regeringarna har satsat ofantligt många miljarder på att korta köerna i vården, man har gett mest pengar till de som har längst köer eftersom de borde ha mest behov av extra resurser. Trots att man har gjort på detta sätt har man inte lyckats få bort köerna i vården. När den borgerliga regeringen gjorde tvärt om och gav pengar till de som inte har några köer så helt plötsligt så försvinner alla köer. I stort sett alla landsting klarar nu av vårdgarantin tack vare en borgerlig politik, medan med en röd-grön politik så fanns köerna kvar. Detta är ett bra exempel på skillnaden mellan oss moderater och socialdemokraterna. På lokal nivå kan se hur den socialdemokratiska politiken har havererat i landstinget Gävleborg. Vi har Sveriges högsta landstingsskatt men vi är sämst i de jämförelser som görs nationellt (Öppna jämförelser). Det är dags för oss moderater att påvisa sanningen i den socialdemokratiska politiken i Gävleborg, detta blir en av de viktigaste uppgifterna i valet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar