söndag 15 augusti 2010

Landstinget ställer ut tomma löften.

Landstingsdirektören lovar nu kortare väntetider. Målsättningen för verksamheterna ska vara att få träffa specialistläkare inom 60dagar. Det är bra att man förkortar väntetiderna, men denna målsättning förpliktar inget. Vi moderater föreslår 30dagars riktig vårdgaranti. Detta innebär att man har rätt att söka annan vårdgivare om våra verksamheter inte klarar av att ge vård inom den tidsramen, detta är riktig vårdgaranti. Direktörens egna målsättningar ger inte rätten att söka annan vårdgivare ifall man inte klarar av 60dagar. Det är dessutom intressant att det är direktören som presenterar en ny målsättning för landstinget och inte den politiska majoriteten, men de håller sig bort som vanligt. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar