tisdag 17 augusti 2010

Samverkan Gävleborg planerar för framtidens sjukhus

Idag har vi oppositionslandstingsråd i Samverkan Gävleborg presenterat en utvecklingsplan för Gävle sjukhus. Dagens majoritet är inte beredd att ta fram en långsiktig investeringsplan och landstingets investeringar görs idag sporadiskt utan att det finns en långsiktig plan. Detta vill vi ändar på, därför presenterar vi våra tankar och idéer idag.

-         Vi vill att det byggs ett nytt patienthotell för patienter och besökare.

-         Ett Hospice byggs i anslutning till sjukhuset mot Valls Hage.

-         Bro byggs mellan sjukhusområdet och Valls Hage

-         Nytt parkeringsdäck på dagens besöksparkering

-         Akuten får nya ändamålsenliga lokaler, förslagsvis i bottenplanet på nya operationshuset

-         Helikopterangöringen flyttas till sjukhusets ta i anslutning till akut och operation

-         En logistikutredning görs där patientflöden på hela sjukhuset gås igenom och planeras.

Detta är ett första steg i utvecklingen av sjukhusen i länet, efter detta kommer liknande planer tas fram för de andra sjukhusen. Vi i Samverkan är beredd att utveckla länets sjukvård till skillnad från majoriteten som verkar vilja avveckla den.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar