söndag 22 augusti 2010

30miljoner sossevalfläsk till Landstinget Gävleborg

Sossarna har på nationell nivå gjort ett utspel om att satsa 1mijlard på sjukvården, det ska finansiera hemläkarbilar, fler närakuter, kväll och helgöppet på hälsocentraler och fler platser på läkarutbildningen. Denna miljard blir ca 30miljoner till Gävleborg, om man förutsätter fördelning utifrån antal invånare. Man kan då fråga sig hur dessa 30miljoner ska räcka till allt man föreslår. (Det räcker inte ens till en ny akutmottagning) Vart ska denna extra närakut finnas i Gävleborg, vi vet att sossarna här redan vill försämra tillgängligheten för akuten i Bollnäs och Ljusdal. Hur många hemläkarbilar ska finnas och vart, det är ett stort län. Är de inte bättre om man satsar på och utvecklar det som redan finns i länet än att starta nya akutmottagningar. Med Sveriges högsta landstingsskatt så finns det resurser. 

Vi vet att kömiljarden har vart en väldigt lyckad satsning, genom att betala ut ersättning till de landsting som uppfyller vårdgarantin har man lyckats med begränsade resurser göra stor skillnad när det gäller hur länge man får vänta innan man får träffa en specialist eller får en åtgärd utförd. Sossarna har en annan taktik, man betalar generella bidrag utan att kräva någon motprestation. 

Denna miljardsatsning från sossarna är en i raden av alla dessa desperata utspel som inte förpliktar. Väljarna är så pass kloka att de genomskådar detta valfläsk. Den största skillnaden för sjukvården i Gävleborg är att rösta fram en ny ledning som faktiskt ser problemen och som är beredd att göra någonting åt dem.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar