torsdag 26 augusti 2010

Majoriteten gör som vanligt, man mörkar landstingets redovisning

Igår valde majoriteten att presentera delar av delårsbokslutet för landstinget. Man valde så klart att presentera det som är positivt, resultatet under första halvåret är bättre än budgeterat. (170mnkr istället för 126) Man valde att inte förklara orsaken, det är genom regeringens lyckade jobblinje där fler kommer i arbete och skatteintäkterna nu är högre än budgeterat som gör att vi har ett positivt resultat. Man berättar inte heller att hälso- och sjukvårdens kostnader fortsätter att vara högre än budgeterat, 95miljoner. Prognosen för helåret 2010 är underskott på -136miljoner.  

Man påstår även att man har kontroll på kostnadsutvecklingen, men den redovisning som vi fick igår på landstingstyrelsen visar inte på någon särskild god kontroll. Det krävs att vi politiker tar tag i landstingets dåligt skötta ekonomi och får kontroll på kostnaderna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar