torsdag 12 augusti 2010

Politisk ledarskap handlar om att lyssna

Jag får ofta frågan hur jag ser på ledarskap och vilka förändringar som krävs inom landstinget. Det politiska ledarskapet i landstinget handlar om att ta det yttersta ansvaret för sjukvården. Men att ta ansvar innebär inte att man måste vara med och fatta alla beslut. Man måste skilja på vad som är politik och vad som är verksamhetsfrågor. Vad denna gräns går bestämmer politiken, och denna gräns flyttar på sig hela tiden. En viktig egenskap hos en bra ledare är att vara lyhörd och ha tillit. Mycket av tiden går åt till att lyssna på vad andra människor har att säga, det kan vara personer som har väldigt stor sakkunskap men det kan också handla om att lyssna på människor som är intresserade och ser på saker och ting från ett annat håll. Inom landstinget innebär det att jag som politiker ska lägga mycket tid på att lyssna på personalen och ta till mig deras synpunkter och kunskaper, men det handlar också om att lyssna på patienter och anhöriga. Allt som ofta får jag höra hur patienter och anhöriga blir ifrågasatta hur de har upplevt en händelse. För mig kan aldrig en upplevelse vara fel utan den som har upplevt något har alltid rätt. En politiker ska även våga lita på andra människor. Man ska inte ha kontroll på allting, men man ska vara så pass insatt att man förstår det andra gör och kan vara delaktig i det som händer. För mig är det viktigt att låta personalen styra mer av verksamheterna och vi politiker ska sätta tydliga mål och följa upp att man uppnår det som vi har kommit överens om. Detta är en del av ledarskapet, jag kommer blogga mer om detta framöver och då även hur jag ser på det interna ledarskapet inom landstinget.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar