tisdag 24 augusti 2010

Hälsocentralen i Bomhus nedläggningshotad

Vi har idag fått ett ärende på landstingstyrelsens bord där tjänstemännen föreslår att landstinget ska lägga ned sin hälsocentral i Bomhus, detta skrivs det även om i Arbetarbladet. Carema har tidigare meddelat att man har för avsikt att etablera en ny hälsocentral där, vilket är mycket positivt. Tanken med det fria vårdvalet är att fler entreprenörer och aktörer ska etablera fler hälsocentraler i länet, och människorna ska få fler valmöjligheter. Hittills har nya aktörer etablerat sig i Alfta, Harmånger och Hofors och Sandviken är på gång. På dessa ställen väljer landstinget att behålla sina centraler.

Nu när en aktör ska etablera sig i Bomhus väljer tyvärr majoriteten att lägga ned landstingets hälsocentral i Bomhus p.g.a. att det kommer en ny dit. Detta är ett väldigt konstigt sätt att agera. Det bor 11000 människor i Bomhus så det finns tillräcklig volym för minst två hälsocentraler. 

Självklart ska landstinget fortsätta att bedriva verksamhet i Bomhus men i mindre omfattning eftersom antalet patienter kommer minska. Det är tack vare olika aktörer som patienterna ges möjlighet att välja. Genom att varje hälsocentral blir mer självständiga och ges makt och befogenheter att utveckla sin verksamhet så kan landstingets hälsocentraler bli mer konkurrenskraftiga och tillsammans skapar vi en bättre hälso- och sjukvård. Dessutom måste vi ändra landstingets urusla personalpolitik, idag skrämmer man iväg personalen. Det krävs ett nytt ledarskap som är beredd att ta tag i dessa frågor och göra landstinget till en attraktiv arbetsgivare som kan vara med och locka läkare till Gävleborg.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar