tisdag 5 april 2011

Är det rätt att låsa in de boende på demensboenden?

Idagens GD kan vi läsa om centerns riksdagsledamot har vart på studiebesök på demensboende i Hofors. Hans slutsats är bl.a. att man bör se över möjligheten till att möjligöra tvångsåtgärder inom demensvården.

För två veckor sedan var jag tillsammans med mina oppositionsrådskollegor på besök på demensboendet på Flemminggatan i Gävle. Det är lysande exempel på hur demensboende kan fungera. En väldigt hängiven personal och man har olika avdelningar för olika grader av demens. Man visade även hur de arbetar utan att låsa in de boende, vilket var mycket bra och intressant att höra. Man har såklart larm och andra hjälpmedel som säger till när en brukare/kund går upp på natten och då ser man till att någon person hjälper till. Många i landet har tidigare gjort studiebesök på Flemminggatan och jag hoppas att fler gör det framöver.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar