torsdag 21 april 2011

Är Landstinget Gävleborg bäst i Sverige?

Ofta när landstingsmajoriteten skickar ut information om olika rapporter som har presenterats från SKL, socialstyrelsen eller någon annan där landstingen utvärderas så presenteras dessa resultat på väldigt konstiga sätt. Man ger ytterst sällan en helhetsbild utan lyfter fram vissa delar där vi har bra resultat och ignorerar helheten eller de delar där vi ligger sämre till.

Så sent som igår när det gick ut ett pressmeddelande om att ”Gävleborgs län har bäst resultat” så handlade det om resultatet av alliansregeringens rehabiliteringsgaranti där vårt landsting tydligen hade bäst resultat när det gäller sjukskrivningar, så tolkades i alla fall meddelandet. När man sedan läser meddelandet lite mer noggrant så framkommer det att vi har minskat sjukskrivningarna mest vilket är lite annorlunda än att ha bäst resultat. Det är glädjande att vi har minskat sjukskrivningarna men det är ju så klart intressant att veta hur mycket sjukskrivningar vi har jämfört med de andra länen, men det får vi inte veta. Att landstinget Gävleborg sedan är näst sämst på att söka de statliga medel som finns för rehabiliteringsgaranti framkommer inte heller.

Detta sätt att sortera information som sänds ut har blivit allt vanligare och är att vilseleda allmänheten. På samma sätt gör man när man presenterar resultatet av socialstyrelsens öppna jämförelser. Ser vi på denna jämförelse sammantaget så ligger Gävleborg sist men landstinget presenterar endast de faktorer där vi ligger bra till men man ger ingen helhetsbild.

Nu är det bra att vi har media som genomskådar detta sätt att presentera fakta och jag hoppas att de fortsätter med detta och granskar fakta ännu hårdare, för mig som politiker är det oerhört viktigt att verkligheten presenteras som den ser ut och inte som man vill att den ska vara. Endast genom att identifiera problem och förbättringsområden så kan vi förbättra oss och bli det bästa landstinget i Sverige.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar