lördag 16 april 2011

Nu är det dags att gå från ord till handling när det gäller Hospicevården i länet.

På dagens debattsida i GD skriver sossecentern svar på våra krav om att nu inrätta Hospice i landstinget Gävleborg. Man skiriver svepande om att det måste ta tid för att kunna planera den palliativa vården. Kommentaren från ledarskribenten är väldigt bra ”landstingsledningen vill ha mer tid – det enda som de cancersjuka inte har”

Dagens palliativa vård i hemmet fungerar bra och är något som vi ska värna om och vidareutveckla. Däremot så passar inte denna vård alla. Det måste finnas en mångfald av olika vårdalternativ för dessa svårt sjuka patienter. För de människor som idag inte vill eller kan få vård i hemmet finns sjukhuset som alternativ. Där hamnar de på vanliga vårdplatser i bästa fall men allt för ofta hamnar man i korridoren. Detta är varken mänsklig eller värdig vård. Det är här skiljelinjen mellan Tommy Berger och oss i Samverkan går.

Sossarna med Tommy i spetsen vill ha hospiceplatser på vårdavdelning på sjukhuset medans vi i Samverkan Gävleborg vill ha ett dedikerat Hospice där dessa patienter tas om hand på just det sätt som är bäst för dessa människor. Man ska inte den sista tiden i livet vara på ett sjukhus i en steril sjukhusmiljö utan i en harmonisk miljö utanför sjukhusets väggar.

Nu vill man ha mer tid och utreda och diskutera. Hur lång tid ska detta snackande få ta? Vi har redan diskuterat detta i flera år. Jag anser nu att det måste vara färdigdiskuterat, det är dags att gå från ord till handling.

Igår mötte Allians Gävle tillsammans med oss landstingsråd gävleborna på stan och pratade Hospice, idag fortsätter kampanjen. Vi ses på stortorget. Vi ger oss inte förrän vi har en värdig Hospicevård i länet!

Ledare GD
Gårdagens ledare GD

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar