onsdag 27 april 2011

Nöjd styrelseordförande

Landstingstyrelsens ordförande meddelade på dagens landstingsfullmäktige att hon är nöjd med vad man uppnått under verksamhetsåret 2010. I stora delar håller jag med, vår personal har gjort ett fantastiskt arbete under det gångna året där arbetet med att korta köerna till sjukvården är ett väldigt bra exempel.


Däremot finns det delar som kan bli mycket bättre. T.ex. så råder det fortfarande kraftiga överbeläggningar på våra sjukhus. Idag på landstingsfullmäktige lyfte jag upp problematiken med överbeläggningar på våra pykiatriavdelningar. Under 2010 har snittbeläggningen vart 115% vilket innebär att man har många fler patienter än vad man har sängplatser till. Som vanligt möts man av helt oförståelse från majoritetens företrädare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar