fredag 15 april 2011

Dålig politisk uppslutning kring regionens strategidag

Idag har regionstyrelsen haft strategidag där bl.a. en innovationstrategi och näringslivspolitiskt program har diskuterats. Det är bra att regionen äntligen arbetar fram dessa viktiga dokument. Planen var att dessa skulle vara klara 2009, men av någon okänd anledning har de tydligen dragit ut på tiden. Vi kan väll konstatera att detta inte har vart så prioriterat från länets sossar. Intressant från dagens strategimöte är också att ingen politisk ledning från de största kommunerna i länet var med. Med tanke på Gävle kommun och Regionens dåliga hantering av nya företagsetableringar så blir näringslivspolitiska programmet ännu viktigare, men frågan är om den kan rädda upp regionens dåliga rykte i dessa frågor.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar