torsdag 28 april 2011

Artikel om överbeläggningar på länets sjukhus

I tidningen Dagens Samhälle skriver man idag om beläggningssituationen på våra sjukhus i landet. Den sammanställning som görs där bekräftar det allvarliga läge som råder på våra sjukhus i länet. För ett år sedan presenterade vi moderater en rapport där vi påvisade detta och jag lyfte frågan så sent som igår på landstingsfullmäktige.

Majoriteten har hittills förnekat problemen och försöker undvika debatten genom att plocka fram annan statistik som visar att det inte är något problem. I de siffror som jag tar del av har man sammanställt en mängd ögonblicksbilder medan majoriteten mäter de dagar som man har vart inlagd på sjukhus och räknar bort inskrivningsdag och utskrivningsdag, vilket blir väldigt konstigt.

För att komma tillrätta med dessa överbeläggningar så presenterade vi för ett år sedan en handlingsplan för detta som innebär att:

1. Påbörja förhandlingar med kommunerna hur dessa patienter kan tas om hand av kommunerna.

2. Utred möjligheten och intresse att inrätta korttidsplatser i landstingets regi som sedan fakturerar respektive kommun för de kostnader som kommunen ansvarar för.

3. Utred möjligheten att utöka antalet vårdplatser och hur dessa bör fördelas inom sjukhuset.

4. Se över arbetssätt och rutiner för att hitta bättre processer som minskar beläggningen, t.ex. kan in- och utskrivningsprocessen förändras.

Länk till rapport

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar