fredag 8 juli 2011

Sista seminariet i Almedalen avklarat, denna gång var det Landstinget Gävleborgs egna om ledningssystem och patientsäkerhet.

Sista seminariet i Almedalen vi besökte var landstinget Gävleborgs egna om ledningssystem och patientsäkerhet. Vi politiker har varken vart med och planerat eller vart delaktiga i landstinget engagemang i årets Almedalsvecka. Vi i oppositionen fick reda på att våra tjänstemän skulle ned till Visby en vecka genom artiklar i länets tidningar, ingen information eller diskussion har förekommit med oss politiker.

Man kan ha olika åsikter om huruvida landstinget ska satsa resurser på dessa arrangemang eller inte. Almedalsveckan är ett politiskt arrangemang där vi politiker ges möjlighet och träffas och utbyta tankar och idéer, och det ska fortsätta att få vara så och därför ska inte våra tjänstemän arrangera seminarier där vi ”visar” upp vår verksamhet.

Intresset var inte så väldigt stort på dagens seminarium, det var ungefär lika många besökare som tjänstemän och politiker från Gävleborg. Slående var att ingen från sossarna var där och lyssnade.

När vi gick vidare efter seminariet så passade vi på att stanna hos några politiker som var engagerade i ett Finansiellt Samordningsförbund (FINSAM)* på Södertörn. Vi har kämpat under många år att få igång motsvarande verksamhet i Gävleborg men majoriteten har envist motarbetat detta. Jag hoppas att våra tjänstemän såg dessa engagerade människor i sitt tält och gick förbi och lyssnade, så de fick se hur lyckat det kan vara.

*Finsam innebär att olika aktörer t.ex. försäkringskassan och landstinget gemensamt finansierar och samarbetar i att ge sjukskrivna människor rehabilitering och möjlighet att komma tillbaka till arbetslivet. Genom att tillsammans kraftsamla kring detta så hjälper man människor som är långt ifrån arbetsmarknaden tillbaks och dessutom sparar man pengar för landstinget/staten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar