måndag 25 juli 2011

Bristande ledarskap orsaken till läkarflykt.

Hyrläkarkostnaderna fortsätter att skena i höjden i landstinget Gävleborg, de fortsätter att vara högst i landet kunde vi läsa i förra veckan i tidningarna. Vi har under en längre tid lyft fram problematiken med att våra läkare flyr landstinget, vilket innebär att hyrläkarkostnaderna ökar. Hela tiden får vi höra från majoriteten att vi har låg personalomsättning och att de inte kan påverka mängden hyrläkare. Inget kan vara mer fel än deras konstaterande.

Vi vet att många läkare väljer att sluta hos landstinget, jag har träffat en del av dem och det är ganska tydligt vad orsaken är. Det är inte lönen som är problemet utan det är helt enkelt bristande ledarskap. Man är inte nöjd med hur landstinget sköts och eftersom det finns andra arbetsgivare att ta anställning hos så slutar de, detta har även börjat sprida sig till andra personalgrupper. Svaret från landstingsledningen är att man ska ge en bonus till de specialistläkare som tar anställning ett år hos oss.

Jag är helt övertygad om att det krävs mycket mer än att ge extra bonus till de som kommer till oss. Genom att bli en mer attraktiv arbetsgivare minskar behoven av hyrpersonal. Här kommer några förslag:
 1. Den viktigaste delen är att införa ett mer lyssnande ledarskap. Genom att lyssna till personalen och deras berättelser om hur det fungerar ute i verksamheterna och agera där efter.
 2. Genomför en mer decentraliserad organisation där vi får mer av självständiga enheter där personalen får möjlighet och befogenheter att genomföra sina idéer om hur sjukvården kan bli bättre.
 3. En långsiktig lönepolitik som premierar utbildning och ansvarstagande. Tydlig och förutsägbar löneutveckling är en viktig del i detta.
 4. Skapa bättre möjligheter för kompetensutveckling för de anställda. I den ständigt utvecklande sjukvården krävs kontinuerlig kompetensutveckling. Genom att t.ex. erbjuda utbildning på arbetstid så stärks detta.
 5. Ge medarbetarna större påverkan på arbetstider och scheman.

4 kommentarer:

 1. Allt ovanstående kostar pengar.
  Kanske färre skattesänkningar vore en bra idé?

  SvaraRadera
 2. Att lyssna till personalen kostar ingenting. En mer decentraliserad sjukvård kan, om det görs rätt, kosta mindre pengar.

  Det finns ingen koppling mellan hög skatt och bra sjukvård. Idag har landstinget Gälveborg Sveriges högsta landstingsskatt, men vi ligger tyvärr sist i SKLs och socialstyrelsens ranking av landstingen.

  SvaraRadera
 3. Vart återfinns denna rankning någonstans? Och vad är det som de rankar?

  SvaraRadera
 4. Väger man samman SKL och socialstyrelsens öppna jämförelser där 250 olika delar mäts så kan man få fram en rankinglista mellan landstiget. Tidningen Dagens Samhälle har bl.a. gjort detta och jag gör det även här på bloggen en gång per år.

  http://www.skl.se/vi_arbetar_med/oppnajamforelser/halso-_och_sjukvard_2

  http://stenvard.blogspot.com/2010/11/fortsatt-jumboplats-i-skls-oppna.html

  SvaraRadera