onsdag 27 juli 2011

Är en ny kulturdebatt på gång i landstinget?

Nu verkar en ny kulturdebatt vara på gång i landstinget. Hur mycket av investeringarna ska spenderas på konstnärlig utsmyckning? Man har tidigare haft som princip att 1% av investeringarna ska spenderas på konst. Är det rimligt? Nu vill vissa tydligen införa den principen igen.

Det viktigaste vid investeringar är att vi får lokaler som är bra anpassade för verksamheten, och är flexibla för att klara av en verksamhet i ständig utveckling. Nu står landstinget inför stora investeringar på Gävle sjukhus och i Hudiksvall, vi ska bl.a. bygga en ny huskropp i Gävle där operationsverksamheten ska placeras. Det pratas om nytt patienthotell och nytt onkologiskt hus. Det är klart att dessa nya byggnader ska vara estetiskt tilltalande och passa in i sjukhusmiljö. Det är viktigt för sjukvården är att man har lokaler som är rogivande och bra anpassade där kan olika typer av konst hjälpa till. Görs detta genom ett procentanslag? Knappast, vissa byggnader kan kräva mer än andra och att ha samma procentsats för alla investeringar fungerar nog inte. Har man dessa procentanslag finns det en uppenbar risk att man kommer köpa konst för att göra av med de anslag man fått, och inte anpassa investeringarna efter behoven.

Storleken på utsmyckning eller konst bör anpassas efter de enskilda behoven och inget annat.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar