onsdag 6 juli 2011

Får Gävleborg vårdval 2.0?.

Dagen började med seminarium om hur standardisering kan göra sjukvården säkrare. Ämnet kanske inte låter så väldigt inspirerande men det finns mycket att göra när det gäller ledning och styrning av vården där arbetet med att kartlägga och förbättra processerna är viktigt.

På eftermiddagen lyssnade vi på politisk debatt om vårdval inom slutenvården som arrangerades av Almega(vårdföretagens organisation). Det var ett intressant seminarium där skillnaden mellan sossarna och Alliansen var väldigt tydlig. Sossarna är emot vårdval såväl inom primärvården men framförallt inom slutenvården. Alliansen däremot anser att vårdvalsystemen hittills har vart lyckosamma (även om det finns saker som kan bli bättre) och vill nu fortsätta med detta även inom slutenvården. Vi fick höra hur bl.a. Stockholm, Halland och Uppsala nu arbetar med att genomföra vårdval 2.0 eller vårdval plus som de kallar det.

Hos oss i Gävleborg har sossarnas landstingsråd sagt sig vara positiva till att införa vårdval inom specialistsjukvården även hos oss. Men ingen av Gävleborgs sosselandstingsråd var där och lyssnade så jag antar att intresset inte är så stort. Vi får förlita oss på att regeringen lagstiftar om detta på samma sätt som inom primärvården, det verkar vara det enda sättet för Gävleborgarna att få en verklig valfrihet.

Kvällen avslutades med att lyssna på ett bra tal av vice statsministern Jan Björklund och en trevlig middag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar