fredag 1 juli 2011

Landstinget ska inte köra buss utan syssla med sjukvård

Nu är det klart att den nya kollektivtrafikmyndigheten hamnar i landstinget. Under våren har länets kommuner, region Gävleborg och landstinget diskuterat hur denna nya myndighet ska hanteras. Vi moderater har tagit tydlig ställning för att landstinget ska syssla med sjukvård och inte hålla på med annan diverse verksamhet. Av bl.a. den anledningen anser vi att det bästa hade vart om kommunerna tillsammans med landstinget i Region Gävleborg hade tagit hand om kollektivtrafiken.

Ett av det viktigaste syftet med den nya kollektivtrafiklagen, som innehåller denna nya myndighet, är att inkludera kollektivtrafiken som en viktig del i den regionala utvecklingen. Ansvaret för regional utveckling ligger hos Region Gävleborg och det vore då lämpligt att de även tar hand om kollektivtrafiken.

Men som sagt det viktigaste skälet är att landstinget ska fokusera på sjukvård. Nu när kommunerna har avsagt sig direkt inflytande på kollektivtrafiken så är det upp till oss landstingspolitiker göra det bästa för att vi får en bra och attraktiv kollektivtrafik som uppfyller de behov som våra kommuninvånare behöver. Trots att vi moderater hade annat förslag på lösning så kommer vi landstingsmoderater ta på oss denna uppgift med stort engagemang där vi alltid kommer sätta resenärerna och Gävleborgarna i centrum.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar