söndag 24 juli 2011

Lyckad vårdvalsmodell tack vare den breda samsynen inom politiken

I dagens Gävletidningar skriver centerns landstingsråd hur bra vårdvalet i Gävleborg är och att centern själva lyfter fram detta som ett positivt exempel.

Vårdvalet i Gävleborg togs fram i stor enighet. För oss partier inom Samverkan är det viktigt att det finns en bred samsyn som håller över olika majoritetskonstellationer. En viktig faktor för att det har vart så lyckat var just den breda samsynen, det gav tydliga signaler om att vårt system är långsiktigt hållbart och det är avgörande för att andra aktörer ska våga etablera sig i Gävleborg.

Däremot fanns det saker som vi gärna hade sett lite annorlunda, av den anledningen var det viktigt för oss att fullmäktige beslutade om att en utvärdering ska göras under våren 2011. Tyvärr har majoriteten ignorerat detta beslut (som så många andra beslut).

Vad är det då vi vill att man ska utreda? Det finns saker som vi vill att man belyser:
  • Är basuppdraget idag för stort?
  • Är det fler delar som bör ingå i vårdvalet?
  • Hur fungerar valfriheten och mångfalden när landstinget är en så dominant aktör?
  • Hur vill patienterna att systemet ska utvecklas?
  • Hur kan vi organisera vår egen primärvård för att ge så bra förutsättningar som möjligt?
  • Hur fungerar andra lanstings vårdvalsmodeller, kan vi lära oss något av dem?
När det gäller den breda samsynen så har tyvärr majoriteten valt att spräcka den breda uppgörelse när man bl.a. har gjort inskränkningar av etableringsfriheten*. Man förbjuder numer de s.k. filialerna om de inte finns i hälsocentralens närområde, detta försvårar för bra flexibla lösningar ute i länet. Dessutom har man nyligen inskränkt remissfriheten till sjukgymnaster, vilket gör det svårare för patienterna att få rehabilitering.

Det finns aldrig ett system som är perfekt utan vi måste ständigt ompröva och se hur saker kan bli ännu bättre. Dessutom ändrar sig människors behov och förväntningar med tiden vilket vi måste ta hänsyn till.


* Etableringsfriheten innebär att nya aktörer kan etablera sig vart man vill i länet om man uppfyller de krav som landstinget har bestämt om. Landstinget kan inte neka någon aktör att etablera sig om de bara uppfyller de krav vi ställer på vårdcentralerna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar