torsdag 17 juni 2010

Besök på Gävle sjukhus i sommarvärmen

Idag besökte jag och folkpartiets oppositionsråd Gävle sjukhus för att göra studiebesök på onkologen och strokeavdelningen. Mycket intressanta besök där vi fick möjlighet att träffa vårdenhetschef och personal. Vi pratade en del om överbeläggningar på sjukhuset, och vi fick återigen bekräftat att läget är mycket allvarligt. Just när det gäller stroke så är det viktigt att man snabbt får vård och rehabilitering, och socialstyrelsen kräver att detta görs på en strokeavdelning som är utbildade för just detta. Idag klarar man inte av detta fullt ut i vårt landsting, vilket inte är acceptabelt. Man berättade även om ständiga överbeläggningar och hur detta drabbar patienterna. Vi vet att personalen gör så gott man kan, men det krävs åtgärder för att komma till rätta med problemen. Så sent som i går fick vi höra från landstingsdirektören om att vi har en jämn beläggning där det finns marginaler. Man vill göra vissa omfördelningar mellan avdelningarna, men det kommer inte lösa problemet med överbeläggningar. Jag tror inte patienterna blir friskare av att ligga i en annan korridor på en annan klinik.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar