onsdag 30 juni 2010

Förstärkt vårdgaranti med Alliansen och Samverkan Gävleborg

Idag presenterar Alliansens arbetsgrupp för sjukvården sina förslag. Man förslår en förstärkning av vårdgaranti som ska bl.a. garantera att patienten får träffa en specialist inom 30 dagar och få behandling inom 60dagar. Alliansen föreslår även en yttre gräns på 95 dagar vilket innebär att från första kontakt till att behandling påbörjas ska inte ta längre än 95dagar. Idag får man träffa specialist inom 90dagar men sedan kan utredningen (röntgen och provtagningar) ta i princip hur lång tid som helst. Så denna förstärkning är viktigt för patienterna. Vi moderater och Samverkan Gävleborg har den förstärkta vårdgarantin med i vårt lokala valmanifest för Gävleborg, vilket innebär om vi vinner valet i Landstinget Gävleborg kommer den förstärkta vårdgarantin genomföras omgående oavsett vad som händer på nationell nivå. See länk till rapporten: http://www.moderat.se/web/Vard_pa_lika_villkor_1.aspx

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar