fredag 4 juni 2010

Nya möjligheter för kollektivtrafiken

Idag har jag deltagit på ett seminarium om framtidens kollektivtrafik. Gävleborg, Dalarna och Uppsala län har påbörjat ett samarbete för att utveckla kollektivtrafiken inom våra län. För vissa är detta ett sätt att påbörja en regionbildning mellan dessa län. Jag anser inte vi ska stressa fram någon storregion. Det viktigaste är att vi samarbetar mer över länsgränserna. Ett viktigt område är kollektivtrafik och skapa möjligheter för pendling inom ett större områe. För oss i Gävle är det viktigt att vi utvecklar möjligheten att pendla söderut till Uppsala och Stockholm. Idag dagspendlar en del av mina kollegor på Ericsson till Kista med en specialchartrad buss. Det mest naturliga vore att pendla med tåg, vilket idag inte är helt optimalt. Vi fick även information om den nya lagen som reglerar hur vi hanterar vår kollektivtrafik. Från 1/1 2012 ges andra möjlighet att köra tåg och buss inom och mellan våra län. Detta ger oss möjligheter att utveckla kollektivtrafiken. Såklart är vänsterpartierna emot detta och vill hellre att vi politiker ska bestämma vart och när tågen och bussarna ska gå. Som vanligt framför man en planekonomisk modell som hämmar entreprenörskap och utvecklingen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar