onsdag 2 juni 2010

Vänstermajoriteten väljer att bryta den breda uppgörelsen om vårdvalet.

Idag hanterade styrelsen revidering av vårdvalshandboken. Det är en handbok som beskriver villkoren för våra hälsocentraler. När den beslutades för ett år sedan fanns en bred samsyn mellan vänstermajoriteten och oss i oppositionen. Nu väljer sosse-centern att göra ändringar som har en väldigt tydlig karaktär av vänsterpolitik. Det är olyckligt att man nu väljer att gå ifrån den breda uppgörelse som vi hade. Man väljer nu att göra inskränkningar i etableringsfriheten, vilken är en grundpelare i det lyckosamma vårdvalet. Ärendet kommer behandlas på fullmäktige den 16:e juni, det kommer bli mycket diskussioner om detta. Vi i Samverkan kommer stå upp för valfriheten och mångfalden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar