tisdag 1 juni 2010

Till och med sossarna anser nu att vårdval är bra.

Idag har jag tillsammans med mina Samverkanskollegor lyssnat på föredragningar om erfarenheter av vårdvalsreformen i Sverige. Det är bra att höra hur sossarna nu är mer positiva till vårdval, och vi fick även höra löftet att man inte tar bort obligatoriet om de röd-gröna vinner valet. Det är viktigt att vi skapar långsiktighet och stabilitet när det gäller vårdval. Det som fortfarande är oenighet inom politiken är huruvida det ska råda etableringsfrihet eller inte. För att åstadkomma en riktig valfrihet för patienterna är det viktigt att vårdgivarna ges möjlighet att etablera sig där det finns möjlighet för dem och inte där politikerna tycker att de gör minst ”skada” för vår egen verksamhet. Det var klart från de röd-gröna både nationellt och lokalt att man inte vill ge patienterna denna möjlighet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar