torsdag 10 juni 2010

Moderaterna ökar i lokal opinionsundersökning

Nu är det 100 dagar kvar och SCB presenterar sin stora opinionsundersökning, där resultatet är nedbrutet i varje län. Vi kan konstatera att vi moderater ligger stabilt på 20% i vårt län, vilket skulle vara en lite förbättring sedan valet. Om man studerar mätningarna över tiden kan man konstatera att miljöpartiet har gått framåt kraftigt jämfört med fyra år sedan. Däremot kan man konstatera att centern har tappat drastiskt i majmätningen förra året, från att ha varit ett 10% parti är man nu halverad till 5%. Ett sådant stort tapp för centern finns inte om man ser på resultatet över hela landet. Vad detta kan bero på kan man bara spekulera….

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar