tisdag 1 juni 2010

Mindre vårdrelaterade skador i landstinget?

Idag rapporterar SKL om minskade vårdskador på landets sjukhus. Informationen basseras på en ögonblicksbild från landets sjukhus. Två gånger per år mäter man detta genom att gå igenom de inneliggande patienterna och räknar vilka som har en möjlig vårdrelaterad infektion. Mätningen är i sig korrekt men är väldigt osäker eftersom man endast mäter två gånger per år. Även antalet vårdrelaterade skador minskar i vårt landsting, från 9% till 8%. Med tanke på metodens osäkerhet så känns det lite konstigt att läsa direktörens och majoritetens företrädares okritiska positiva kommentarer. Det är klart att det är glädjande att mätningen visar på detta och att de senaste mätningarna visar en positiv trend, men osäkerheten är nog mycket större än differensen mellan mätningarna. Dessutom är inte andra vårdrelaterade skador med i denna beräkning, som t.ex. eventuella fel gjorda inom ortopedin. För att skapa sig en uppfattning om detta måste vi skapa en mätmetod som har mycket större säkerhet och möjlig att följa utvecklingen kontinuerligt, detta måste vi ta tag i när vi tar över makten den 19:e september.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar