måndag 7 juni 2010

Idag presenterar Samverkan Gävleborg sitt politiska valmanifest

Idag presenterar Samverkan Gävleborg (M, FP, KD och SVP)sitt gemensamma valmanifest. Detta manifest är det som vi går till val på gemensamt och visar på den politik som vi planerar att driva igenom efter valet. Vi kan visa upp ett tydligt politiskt alternativ med patienten i centrum. Vi vet däremot inte hur alternativet ser ut eftersom dagens röd-gröna majoritet inte planerar att regera tillsammans efter valet. Det är synd att väljarna inte ser vilka alternativ som finns, jag anser att väljarna har rätt att veta vilka de andra partierna vill samarbeta med. Följ länken till manifestet: Samverkan Valmanifest

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar