onsdag 23 juni 2010

Rapport från landstingets konsulter

Jag har läst den rapport som konsultbolaget ledningsbolaget har gjort för landstingets räkning. Man har tittat på bemanningstalet och jämfört med andra sjukhus. Bemanningstalet mäter antal sjuksköterskor och undersköterskor per vårdplats. Rapporten visar att det skiljer sig mycket mellan olika avdelningar och sjukhus. Man hävdar att landstinget har högre bemanningstal än andra landsting. Slutsatsen från konsulterna är att bl.a. slå samman vårdavdelningar, trots att det inte finns ett samband mellan bemanningstal och storlek på avdelning. Däremot visar rapporten att landstinget Gävleborg har färre anställda per chef jämfört med andra landsting. Detta visar på det som vi får höra från personalen när jag är ute i verkligheten, att vi har fått fler chefer de senaste åren. Frågan är om det är aktuellt med ytterligare neddragningar. Enligt direktörens uttalande i tidningarna kommer frågan tas upp senare i höst, blir detta före eller efter valet?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar