måndag 10 januari 2011

Nytt år med nya och gamla utmaningar

Nu är julledigheten över för denna gång och vi står inför ett nytt år dessutom börjar den nya mandatperioden i landstinget med både nya och gamla politiker. Landstinget står inför stora utmaningar de kommande fyra åren. Sverige är på väg ut ur finanskrisen och trots detta brottas landstinget med att få ordning på ekonomin där majoriteten inte har fått kostnadskontroll inom framförallt hälso- och sjukvården. Vår personal är frustrerad och många väljer nu att lämna landstinget. Vi har väldigt svårt att rekrytera ny personal och konsekvensen av detta blir att vi har väldigt höga kostnader för hyrläkare. Och det största problemet är att majoritetens politiker inte ser detta, ser man inte problemen kan man heller inte göra något åt dem.


Det är flera frågor som kommer vara viktiga under 2011 där landstinget har ett stort ansvar.
  • Det viktigaste är att få kontroll över kostnadsutvecklingen inom hälso- och sjukvården. Får vi inte kontroll på detta så kommer man föreslå strukturella förändringar eller flera skattehöjningar.
  • Arbetet med att bilda storregion kommer förmodligen intensifieras. Där har vi moderater en viktig roll eftersom vi är ett av få partier som har en sund kritisk inställning till detta(andra partier tror att detta är lösningen på alla länets problem).
  • Kommunaliseringen av hemsjukvården hoppas jag äntligen kommer att genomföras.
  • Vi står för en reform inom kollektivtrafiken som ska bli klar under det kommande året. Denna reform ger oss nya möjligheter att skapa en mer konkurenskraftig kollektivtrafik.

 
Till detta har vi de viktiga frågorna inom hälso- och sjukvården.
  • Likvärdig vård i Sverige och länet. Det ska inte spela någon roll vart man bor i Sverige eller i länet så ska man ha rätt till samma vård, vilket idag inte är fallet.
  • Komma tillrätta med överbeläggningsproblematiken på våra sjukhus. Det är inte acceptabelt att patienter vårdas i korridorerna på våra sjukhus.
  • Förbättra tillgängligheten vilket gör att patienterna slipper vänta i onödan. Mycket har gjorts hittills men mer måste göras.
  • Förbättra patientsäkerheten för att bl.a. komma tillrätta med de vårdrelaterade skador som finns inom sjukvården.
  • Personalpolitiken måste förnyas så vi skapar ett attraktivt landsting att jobba i vilket kommer medföra att det blir lättare att rekrytera och minska behovet av hyrläkare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar