onsdag 19 januari 2011

Äntligen har landstingsledningen börjat förstå vad Lean innebär och hur man arbetar med förbättringar inom sjukvården.

Igår hade den moderata landstingsgruppen sitt första gruppmöte för året. Som vanligt var det en hel dag fylld med intressanta diskussioner. Vi fick bl.a. en presentation om Lean av landstingets utvecklingsdirektör. Den handlade om hur landstinget arbetar med detta. När jag tillträdde som oppositionsråd 2008 och fick höra om planerna om att införa lean healthcare blev jag mycket intresserad. Med min bakgrund som ingenjör på Ericsson var jag väldigt spänd på lednigens syn på just detta. Jag fick ganska snabbt insikten i att man inte hade förstått var lean innebar utan man var nog mest inställd på att det var ett formellt beslut och så var det genomfört. Nu efter något år har man börja förstå vad det faktiskt innebär och med den genomgång som gruppen fick igår så är jag nu mer trygg i att det faktiskt arbetas med detta på ett bra sätt.


Lean handlar om att ständigt arbeta med förbättringar ute i verksamheterna och identifiera och att eliminera alla faktorer i en process som inte skapar värde för kunden/patienten. Det finns en mängd olika metoder man använder men det viktigaste är att det är verksamheterna och personalen som ska identifiera förbättringsområden och föreslå förändringar. Det som sjukvården bl.a. måste fokusera på är att ta bort den s.k. icke värdeskapande tiden. Det innebär att man ska minska den tid som inte hjälper patienten. Detta arbetsätt sparar inte bara resurser åt landstinget utan är bra för tillgängligheten och patientkvalité/patientsäkerhet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar