onsdag 26 januari 2011

Glädjande att skatteintäkterna ökar i länet, men sjukvården fortsätter att gå med underskott.

Idag har landstinget presenterat sitt bokslut för 2010. Det är glädjande att man klarar av ett positivt resultat. Detta beror till stor del av att skatteintäkterna är högre än budgeterat(+100miljoner), detta beror i sin tur på att vi nu har lämnat lågkonjunkturen och arbetslösheten sjunker. Det som oroar mig är att två divisioner fortsätter att gå med kraftiga underskott trots extra anslag i juni. Jämför vi resultatet med budget bortsett från de extra 70miljoner som tillkom i juni är budgetöverskridandet 100miljoner för hälso- och sjukvården, vilket inte är acceptabelt. Att vissa verksamheter vissa år går med ett underskott kan accepteras men division operation och medicin har tidigare år fått kraftigt uppräkningar och extra anslag men fortsätter med att redovisa underskott.

Det finns även andra delar i bokslutet som är anmärkningsvärda. Kostnader för hyrpersonal och konsulter är mycket högre än budgeterat(80miljoner för hyrpersonal 18miljoner för konsulter). Detta är en konsekvens av den dåliga personalpolitiken i landstinget vilket gör att personalen väljer att sluta och vi inte kan nyanställa. Till sist är det värt att lyfta fram att läkemedelskostnaderna nu sjunker för landstinget, vilket är positivt för såväl ekonomin som patienterna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar