tisdag 25 januari 2011

Satsning på barn- och ungdomssjukvården är en investering i framtiden.

Vi i Samverkan Gävleborg delar uppfattningen med majoriteten att vi ska prioritera barn och ungdomar inom landstinget. Jag gör ofta besök ute i våra verksamheter i landstinget och får mycket information på hur majoriteten hanterar dessa prioriterade patienter. Man har redan minskat antal vårtplatser på barn- och ungdomsklinikerna och man har lagt ned de platser vi har haft in barn- och ungdomspsykiatrin. Jag får allt för ofta höra från oroliga föräldrar hur man placerar våra barn med psykiska besvär på vuxenpsykiatrin eller på barnkliniken.

Detta är för mig inte att prioritera barn och ungdomar. Dessutom är jag frågande till om man verkligen uppfyller barnkonventionen. Vi inom Samverkan Gävleborg(M,FP,KD,SVP) har under flera år lagt extra resurser till barn- och ungdomssjukvården i de budget vi har lagt fram till fullmäktige. Vi lovade dessa barn/ungdomar och föräldrar i valrörelsen att vi kommer enträget fortsätta att göra detta. Tyvärr tror jag inte majoritetens företrädare kommer stödja oss i detta arbete utan de kommer fortsätta med att försämra för våra barn och ungdomar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar