tisdag 18 januari 2011

Vi lever allt längre

En av de stora utmaningarna vi står inför inom välfärdsektorn är den demografiska utvecklingen. Det blir allt fler äldre i landet och speciellt i Gävleborg. Det är så klart väldigt glädjande att man lever längre. Utmaningen består i att andelen av befolkningen som blir äldre ökar medan andelen yrkesverksamma minskar. Slarvigt utryckt blir det färre som ska försörja fler. Detta är något som samhället idag inte är rustade inför, varken i Gävleborg eller i resten av landet. Detta problem delar vi dessutom med större delen av västvärlden. När vi lever allt längre uppstår större behov av sjukvårdens tjänster, vilket gör att landstingets riskerar att kostnader ökar i högre takt än vad intäkterna gör.

Hur ska vi få då hantera denna utmaning? Gör vi inget så kommer vänsterfolket att plocka fram sin standardlösning vilket innebär att skatten kommer höjas kraftigt i framtiden. Det handlar om höjningar på flera kronor per intjänad hundralapp. Detta är så klart inte bra med ett allt för höga skattenivåer i samhället. Vi måste hitta andra lösningar. Det finns inte någon enkel ”quick fix” på detta utan vi behöver genomföra flera åtgärder.

Viktig del är att stödja och driva den medicinsktekniska utvecklingen framåt. Genom denna utveckling kan kostnaderna för sjukvården minskas samtidigt som kvalitén kan bli bättre. Vi måste genomföra ständiga rationaliseringar inom välfärden. Välfärdssektorn är personalintensiv verksamhet men tack vare smartare lösningar, effektivare arbetsmetoder och teknikutveckling kommer vi kunna göra mer med den personal vi har tillgång till. Vi måste även våga prioritera inom offentlig verksamhet. Vi kanske inte ska hålla på med allt som vi har gjort hittills. Den allra viktigaste delen är att vi måste arbeta med att förebygga ohälsa. Detta görs genom ändrad livsstil och större medvetenhet bland människor över vad som minskar risken för ohälsa.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar